Blog

Domenii de activitate

Dorim sa facem cunoscute domeniile de activitate in care societatea Smart Net Expert isi desfasoara activitatile:

9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
1621 - Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn
1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn
1729 - Fabricarea altor articoie din hartie și carton n.c.a.
1811 - Tiparirea ziarelor
1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.
1813 - Servicii pregatitoare pentru pretiparire 1 814 - Legatorie și servicii conexe
1820 - Reproducerea inregistrari lor
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2562 - Operatiuni de mecanica generala
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
3312 - Repararea mașinilor
3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 - Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 - Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale nerezidentiale
4311 - Lucrari de demolare a constructiilor
4312 - Lucrari de pregatire a terenului
4313 - Lucrari de foraj și sondaj pentru constructii
4321 - Lucrari de instalatii electrice
4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire și de aer conditionat
4329 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 - Lucrari de ipsoserie
4332 - Lucrari de tamplarie și dulgherie
4333 - Lucrari de pardosire și placare a peretilor
4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli și montari de geamuri
4339 - Alte lucrari de finisare
4391 - Lucrari de invelitori, șarpante și terase la constructii
4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4511 - Comertcu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)
4519 - Comert cu alte autovehicule
4520 - Intretinerea și repararea autovehiculelor
4531 - Comert cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
4532 - Comert cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
4540 - Comert cu motociclete, piese și accesorii aferente; intretinerea și repararea motocicletelor
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4613 - Intermedieri in comertul cu material lemnos și materiale de constructii
4614 - Interniedieri in comertul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 - Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj și de fierarie
4616 - Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte și articole din piele
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi și tutun
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4621 - Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 - Comert cu ridicata al florilor și al plantelor
4623 - Comert cu ridicata al animalelor vii
4624 - Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 - Comert cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 - Comert cu ridicata al carnii și produselor din came
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor și grasimilor comestibile
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi ?i tutun
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintei și incaltamintei
4643 - Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, și produse de intretinere
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
4647 - Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
4648 - Comert cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
4649 - Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc
4651 - Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software- ului
4652 - Comert cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicatii
4661 - Comert cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
4662 - Comert cu ridicata al mașinilor- unelte
4663 - Comerfcu ridicata al mașinilor pentru industria miniera și constructii
4664 - Comert cu ridicata al mașinilor pentru industria textila și al mașinilor de cusut și de tricotat
4665 - Comert cu ridicata al mobilei de birou
4666 - Comert cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
4669 - Comert cu ridicata al altor mașini și echipamente
4671 - Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
4672 - Comert cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
4673 - Comert cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de constructii și echipamentelor sanitare
4674 - Comert cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierarie pentru instalatii sanitare și de incalzire
4675 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4676 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4677 - Comert cu ridicata al deșeurilor și resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi și tutun
4719 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominant^ de produse nealimentare
- Comert cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, in magazine specializate
- Comert cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, in magazine specializate
- Comert cu amanuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, in magazine specializate
- Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, in magazine specializate
- Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
- Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
4729 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4730 - Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate
4741 - Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice și software-ului in magazine specializate
4742 - Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
4743 - Comert cu amanuntul al echipamentului audio/video in magazine specializate
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla și a celor pentru vopsit, in magazine specializate
4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, in magazine specializate
4754 - Comert cu amanuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, in magazine specializate
4759 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolclor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., in magazine specializate
4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate
4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetarie, In magazine specializate
4763 - Comert cu amanuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fara inregistrari audio/video , in magazine specializate
4764 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, In magazine specializate
4765 - Comert cu amanuntul al jocurilor și jucariilor, in magazine specializate
4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 - Comert cu amanuntul al Incaltamintei și articolelor din piele, in magazine specializate
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, in magazine specializate
4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor și semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea, in magazine specializate
4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor și bijuteriilor, in magazine specializate
4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate
4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine
4781 - Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri și piete
4782 - Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei și incaltamintei efectuat prin standuri, chioșcuri ?i piete 4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioșcuri și piete al altor produse
4791 - Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 - Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și pietelor
4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de calatori
4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
4942 - Servicii de mutare
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
5229 - Alte activitati anexe transporturilor
5320 - Alte activitati poștale și de curier
5520 - Facilitati de cazare pentru vacante și perioade de scurta durata
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
5590 - Alte servicii de cazare 5610 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629
5630
5811
5812
5813
5814
5819
5821
5829
5911
5912
5913
5914
5920
6010
6020
6110
6120
6130
6190
6201
6202
6203
6209
6311
6312
6391
6399
6810
6820
6832
7021
7022
7112
7120
7311
7312
7320
7410
7420
7490
7711
7712
7721
7722
7729
7731
7732
7733
7739
7810
7820
7830
7911
Alte servicii de alimentatie n.c.a.
Baruri și alte activitati de servire a bauturilor
Activitati de editare a cartilor
Activitati de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
Activitati de editare a ziarelor
Activitati de editare a revistelor și periodicelor
Alte activitati de editare
Activitati de editare a jocurilor de calculator
Activitati de editare a altor produse software
Activitati de productie cinematograficS, video și de programe de televiziune Activitati de post-productie cinematografica, video și de programe de televiziune Activitati de distribute a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune Proiectia de filme cinematografice
Activitati de realizare a InregistrSrilor audio și activitati de editare muzicalS Activitati de difuzare a programelor de radio Activitati de difuzare a programelor de televiziune Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
Activitati de telecomunicatii prin retele farS cablu (exclusiv prin satelit) Activitati de telecomunicatii prin satelit Alte activitati de telecomunicatii
Activitati de realizare a soft-ului la comandS (software orientat client)
Activitati de consultants in tehnologia informatiei
Activitati de management (gestiune exploatare) a mijloacelor de calcul
Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activitati conexe
Activitati ale portalurilor web
Activitati ale agentiilor de știri
Alte activitati de servicii informational n.c.a.
Cumpararea și vanzarea de bunuri imobiliare proprii
Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
Activitati de consultants in domeniul relatiilor publice și al comunicSrii
Activitati de consultants pentru afaceri și management
Activitati de inginerie și consultants tehnicS legate de acestea
Activitati de testSri și analize tehnice
Activitati  ale agentiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activitati  de studiere a pietei și de sondare a opiniei publice
- Activitati  de design specializat
- Activitati  fotografice
- Alte Activitati  profesionale, știintifice și tehnice n.c.a.
-Activitati  de inchiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activitati  de inchiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activitati  de inchiriere și leasing cu bunuri recreationale și echipament sportiv
- inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
- Activitati  de inchiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodSrești n.c.a.
- Activitati  de inchiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- Activitati de inchiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru constructii
- Activitati  de inchiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activitati  de inchiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- Activitati  ale agentiilor de plasare a fortei de munca
- Activitati  de contractare, pe baze temporare, a personalului
- Servicii de furnizare și management a fortei de muncS
- Activitati  ale agentiilor turistice
7912 - Activitati ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare asistenta turistica
8020 - Activitati de servicii privind sistemele de securizare
8110 - Activitati de servicii suport combinate
8121 - Activitati generale de curatenie a cladirilor
8122 - Activitati specializate de curatenie
8129 - Alte activitati de curatenie
8130 - Activitati de intretinere peisagistica
8211 - Activitati combinate de secretariat
8219 - Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor și alte activitati specializate de secretariat
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor și congreselor
8291 - Activitati ale agentiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8292 - Activitati de ambalare
8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.
8552 - Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana
9001 - Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9003 - Activitati de creatie artistica
9004 - Activitati de gestionare a salilor de spectacole
9200 - Activitati de jocuri de noroc și pariuri
9319 - Alte activitati sportive
9329 - Alte activitati recreative și distractive n.c.a.
9512 - Repararea echipamentelor de comunicatii
9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc și a echipamentelor pentru casa și gradina
9524 - Repararea mobilei și a furniturilor casnice
9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodaresc n.c.a.
9601 - Spalarea și curatarea (uscata) articolelor textile și a produselor din blana
9602 - Coafura si alte activitati de infrumusetare
9603 - Activitati de pompe funebre și similare
9604 - Activitati de intretinere corporala
9609 - Alte activitati de servicii n.c.a.
9700 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
9810 - Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu
9820 - Activitati ale gospodariilor private de producere de servicii pentru scopuri proprii

cod. 4778 - fara arme și munitii

<< Inapoi